A "B" kategória fogalma

Nemzetközi kategória. A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is.

Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.
Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

A "B" kategóriába tartozó járművek csak "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija a kerti traktor és az állati erővel vont jármű

A tanfolyamra való felvétel feltételei - tanfolyamra az vehető fel, aki

  • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
  • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
  • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

A tanfolyam tantárgyai:

alapismeretek - 28 óra: közlekedési ismeretek, a gépkocsivezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás: 9 óra (járműkezelés, rutinpálya)
Főoktatás: városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, vezetés éjszaka 2 óra: összesen: 29 óra + vizsgaóra

Vizsgatárgyak

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
Gyakorlat: forgalmi gyakorlati vizsga

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4.600 Ft
Forgalmi vizsga 11.000 Ft
Összesen 15.600 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte

  • 17 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb és
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • 17 éves
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. "B" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.